• המחיר הינו ליום השכרה. מעל 3 ימים רצופים מתבצעת הנחה
  • המחירים אינם כוללים מעמ.
קדם מגברי מיקרופון

Focusrite ISA 110₪ 150

RCA BA-21a 3ch mic pre-amps
₪ 300

Neve 34114
(pre/eq– racked
with Urei LA-3a compressor)


₪ 200

Valley People QLZ 8ch mic pre-amps
₪ 300

Neve 1272
₪ 140

Harrison 8ch mic pre-amps
אפשרות לשלוש יחידות₪ 300

Neve 4ch mic pre-amps
אפשרות לשלוש יחידות₪ 300

Gately 8ch mic pre-amps
(with eq on each channel)₪ 300

Gately 4ch mic pre-amps
(with eq on each channel)
plus 2 Audio Design compressors
₪ 300

Telefunken v672 2ch mic pre-amps
₪ 160